Alle Artikel mit dem Schlagwort: Tromsø

Vestregata i Tromsø – når ei bok og livet møtes

For tre uker siden skjedde det noe som etter mitt syn er det som utgjør den egentlige meningen med det å lese ei bok: Teksten blandet seg inn i livet mitt på en helt fantastisk måte. Det vil jeg fortelle om nå.

Jeg var på reise i Tromsø og kjøpte boka Vestregata av Ingun Alette Mæhlum og Christine Kristoffersen Hansen (utgitt 2017). Førstnevnte av disse to tok de uttrykksfulle bildene i boka, den andre fant så fine ord for å beskrive to dusin mennesker som bor akkurat i denne 800 meter lange gaten i Tromsø. Vestregata ble bebygd i tiåret fra 1850 til 1860 og var den gang ei typisk håndverkergate med mange tønnemakere, tømmermenn og sjøfolk i tillegg. Av den opprinnelige bebyggelsen er det bare noen hus tilbake. Mye har forandret seg. Hvem bor i gata i dag og hva slags liv lever de? Og kunne man lage ei hel bok av dette som kunne begeistre lesere utenfor byens grenser? Forordet begynner slikt: „Alle har en historie. Alle har noe å formidle, noe å lære bort og noe å dele. Med dette utgangspunktet utfordret vi oss selv: Vi tar for oss et lite og avgrenset området, og snakker med dem som bor og lever her. Hvilke folk og fortellinger vil vi da finne?“

Prosjektet fungerte vel bedre enn Ingun Alette Mæhlum og Christine Kristoffersen Hansen kunne ha tenkt seg i begynnelsen: Det var utrolig hvor mange ekstraordinære livshistorier de fant i ei enkelt gate! Eller er det bare måten de klarte å fokussere på – ved kamera og tastatur, slik at menneskene begynner å „stråle“? Boka er full av kjærlighet, mot og energi. Det fins et ektepar som er gift for andre gang etter å ha vært skilt i 27 år. Det fins en gjeng av seks herrer, alle over 80 og alle ektemenn, som møtes hver eneste dag klokka halv elleve, for å gi dagen innhold, mening og moro. Det fins en familie fra Syria som heldigvis ikke druknet i Middelhavet, en internasjonal delegat for AA (anonyme alkoholikere), en Robin Hood (det forklarer jeg senere), en munk, en kvinne som forhindret utbyggingen av politistasjonen som ville ha forandret hele gata – og flere til.

Forfatteren kommer bare med noen få linjer om livshistorien til de forskjellige menneskene, med to eller tre små sitater av den portretterte personen – og vips, så ser leseren en hel verden foran seg. Ved å fordype seg i deres drømmer og deres håp, i deres beslutninger og tolkninger, dyrker Christine Kristoffersen Hansen mat for tanken i denne boka. Portrettbildene forteller enda mer – det er fine komposisjoner av menneskene foran eller inni sine hus.

Jeg leste boka med en gang på en søndag. Etterpå ruslet jeg i gata og følte meg nesten hjemme. Da kom jeg opp med idéen om å ta en tur dit en gang til når butikkene og kaféene i gata er åpne, altså på mandag. Først ventet jeg foran Heracleum bo- og servicesenter for å sjekke om jeg kunne få tak i de seks herrene. Men jeg så ingen av dem, og jeg hadde ikke nok mot til å gå inn og spørre etter dem.

Rett på andre sida har Alf Pedersen sin bruktbutikk „Robin Hood“. Døra stod allerede åpen selv om han egentlig åpner klokka elleve. Med boka i hånden gikk jeg inn og rett på sak: “Nå har du blitt berømt!“ og da var vi i gang med å prate en stund. Vi snakket om alternative måter å handle og dele eiendom på. Alf utlever sin Robin-Hood-idé. I tillegg har han flere interesser som ikke er beskrevet i boka. Han viste meg for eksempel et manus om en historie fra den andre verdenskrigen som han var i ferd med å skrive. På veggen så jeg et bilde med ham ved siden av statsminister Erna Solberg. Dette oppmuntret meg til å be om en selfie. Vi lo mye under mine tre forsøk …

Nå var jeg i gang! Men siden „sommerstengt“ er et mye brukt konsept her i juli, var det først helt på den andre enden av gata at jeg fant den neste åpne døra. Det var Kafé X som egentlig bare ble nevnt i en setning i boka. Kafé X er en rusfri møteplass for nettverksbygging i trygge sosiale omgivelser. Tilbudet drives av Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon i samarbeid med MARBORG.

Roger, en av de faste ansatte, tok meg varmt imot, og han viste meg hele huset og fortalte litt om historien bak huset i forbindelse med prosjektet. Det var lett og godt å snakke litt om mine egne erfaringer som pårørende til en alkoholiker. Fort ble jeg kjent med alle de andre som jobbet på kaféen som frivillige. Vi koste oss i sola og lo mye. Særlig en kar fra Madagaskar var kjempeflink til å lære tyske ord og uttrykk. “Gib Gas!“ og “Mach hinne!“ ble hans favoritter. Jeg beklaget virkelig at jeg ikke var så flink når det gjaldt å lære ord på hans morsmål (gassisk).

Egentlig kunne jeg ha blitt sittende litt lenger, for det kjentes som om jeg hadde funnet nye venner. Hvis jeg en vakker dag vil få muligheten til å leve i Tromsø en stund, da vet jeg hvor jeg ville engasjere meg.

Det var fortellingen min om det som skjer når man nærmer seg et slikt stykke virkelighetslitteratur med hele sitt hjerte. Jeg skjønner nå bedre enn før at både det å lese ei god bok og det å snakke med et menneske om det han eller hun virkelig bryr seg om, det har den samme verdien. Og hvis jeg ikke allerede hadde nok slike prosjekter, ville jeg ha tenkt på å oversette denne boka til tysk…

 

Når det som blir igjen, er yrket ditt | Tromsø Gravlund

For noen dager siden ruslet jeg rundt på Tromsø Gravlund, og da ble jeg mer og mer begeistret over de mangfoldige yrkestitlene som var gravert på gravsteinene. Når forsvant egentlig tradisjonen med å forevige yrket til de avdøde på gravsteinen? Nå til dags finnes det neppe en nyere grav med slik informasjon. Den siste jeg fant i morges, var graven til en smedmester som døde i 2014. En fin stein har han, sa jeg til meg selv, han måtte ha vært stolt av sitt yrke.

Tromsø Gravlund ble etablert i 1853. Den gang, og i tiårene som fulgte, var det vanlig at gravsteinen ble prydet med avdødes yrkestittel. Senest da ble det synlig at ordspråket ikke stemmer: Selv i døden er vi ikke alle like! Dessuten er vi ikke like i all evighet. Statusen til det enkelte yrket har forandret seg med tiden. Før hadde en håndverker høyere status enn i dag. Det blir tydelig gjennom alle de rørleggerne, kurvmakerne, snekkerne, tømmermennene, skomakerne og blikkenslagermesterne som hviler her.

Det blir mer enn synlig at Tromsø alltid har vært en fisker- og sjøfartsby. Det finnes fiskere og fiskehandlere, fiskeksportører og fiskeoppkjøpere. Dessuten finnes det også sjømenn og kapteiner og flere ishavskippere og polarfarere. De ligger side om side med båtbyggere, skipstømmermenn og seilmakermestere. Andre yrker knyttet til sjøen var kystlos, fergefører, slepebåteier og dampskipsekspeditører.

Alt i alt fant jeg 164 forskjellige yrkestitler. Den fullstendige listen finner du nederst på slutten av teksten. De representerer et samfunn preget av sjøfart, handel og handverk – og du finner i tillegg alt som trengs i en storby: politikonstabler, rettsbetjente og fengselbetjente, tannleger, dyrleger, overleger og apotekere, poståpnere og pølsemakere, barbere og brannmestere, fotografer og journalister …

Blant alle de døde fant jeg kun noen få kvinner med en annen yrkestittel enn „hustru“: seks lærerinner, en diakonisse, en telegrafinde som ble bare 33 år gammel og døde 1927, og en fysioterapeut som døde i 1965, 88 år gammel. Kun tre av disse lærerinnene var gift.

Flere gravsteiner berørte meg, men særlig tre av dem kan jeg ikke glemme. Den første tilhørte Oddvar og Rønnaug Wenger, begge født i 1909. Han var flyver og ble skutt ned over Nordsjøen i april 1943. Kona hans overlevde ham med 59 år. Hun ble 94 år og døde i 2004. De andre to uforglemmelige gravsteinene tilhørte Elen Bøyum og Ingrid Marie Bjørn, begge to jobbet som lærerinne. Selv om de døde med en avstand av 51 år, er steinene deres ikke bare laget på samme måte, men også orbundet. Var de to kvinnene kjæreste? Denne oppdagelsen kunne vel være begynnelsen på en historisk roman …

Alle yrkestitler jeg fant på Tromsø Gravlund

(Yrkestitlene står skrevet slik det var vanlig å gjøre det på den tiden. Årstallet betyr året denne personen døde.)

1. agent
2. apoteker (1931)
3. arbeider (1922)
4. arkitekt
5. bakermester (1949)
6. bankbokholder (1899)
7. bankkasserer (1960)
8. barber (1933)
9. bestyrer
10. biskop (2009)
11. blikkenslager (1919)
12. blikkenslagermester (1976)
13. bogbinder (1900)
14. bokholder (1943)
15. brannformann (1966)
16. brannkonstabel
17. brannmester (1971)
18. brugseier (1907)
19. buntmaker
20. butikksjef
21. bödkermester (1905)
22. bössemaker (1955)
23. båtbygger (1941)
24. consul (1897)
25. dampskibsexpeditör (1921)
26. diakonisse (1966)
27. direktør (1973)
28. disponent (1968)
29. distriktslæge (1866)
30. driftsassistent (1959)
31. driftsbestyrer (1969)
32. drosjeeier (1961)
33. dykker (1959)
34. dyrlege (1978)
35. fabrikkarbeider
36. faktor
37. fanejunker
38. fangstmann (1970)
39. fattigforstander (1934)
40. fengselsbetjent (1940)
41. fergeförer (1974)
42. fiskehandler (1965)
43. fiskekjøper
44. fiskeksportør (1971)
45. fiskeoppkjøper (1959)
46. fisker
47. flötmann (1949)
48. fotograf (1974)
49. fotografmester
50. frisörmester (1971)
51. fyrbøter (1946)
52. fysioterapeut
53. garvermester (1948)
54. glassmester (1929)
55. glyger
56. grastensmurer (1975)
57. graver (1964)
58. grosserer (1937)
59. gullsmed (1960)
60. gårdbruker (1968)
61. handelsgartner
62. hoteleier (1932)
63. höyesterettsadvokat (1954)
64. ishavsfarer (1932)
65. ishavsskipper (1974)
66. journalist (1943)
67. justermester
68. justitsvaktmester (1941)
69. kaffebrenner (1966)
70. kaiformann (1936)
71. kaptein (1966)
72. kasserer (1952)
73. kemner (1975)
74. kirketjener
75. kjökkensjef (1950)
76. kjöpmann (1944)
77. klasselærer (1902)
78. kompasmaker (1930)
79. konditormester (1912)
80. konsul
81. kranförer
82. kullformann
83. kullmaler (1909)
84. kurvmaker (1945)
85. kvartermester
86. kystlos (1939)
87. lagerchef (1927)
88. lagtingpresident (1952)
89. læge (1926)
90. lektor (1956)
91. lensmann
92. lærer (1942) og lærerinne (1978)
93. maler (1973)
94. marinesoldat
95. maskinsjef (1975)
96. modist
97. montör (1961)
98. murer
99. murmester (1941)
100. musikksjef (1969)
101. möbeltapetserer (1970)
102. navigasjonslærer (1934)
103. notmann (1950)
104. oppsynsmann (1950)
105. overlege (1980)
106. overretssagförer (1923)
107. parksjef (1979)
108. polarfarer (1956)
109. politikonstabel (1938)
110. postmester (19??)
111. postpakkmester (1968)
112. poståpner (1944)
113. pölsemaker (1961)
114. radiofullmektig
115. radiotelegrafist
116. radiovaktsjef (1963)
117. rektor
118. renserieier (1986)
119. rettsbetjent (1944)
120. revisjonschef (1942)
121. revisor (1958)
122. rörlegger (1942)
123. råtsmann (1966)
124. salgsjef
125. samvirkekonsulent (1961)
126. seilmakermester (1997)
127. sekretær (1957)
128. servitör
129. sivilingeniør (1984)
130. sjaför (1966)
131. sjömann (1927)
132. skattefaged (1963)
133. skibstømmermann (1969)
134. skipper (1928)
135. skipsfører
136. skomaker (1901)
137. skomakermester (1934)
138. slakter
139. slaktermester (1923)
140. slepebåteier (1960)
141. smedmester (2014)
142. småbrukslærer (1935)
143. snedkermester (1886)
144. snekker (1960)
145. stadskonduktör (1958)
146. statslos (1992)
147. stuert
148. student (1915)
149. styrmann (1964)
150. tannlege (1976)
151. tekniker (1912)
152. telegrafist (1971) og telegrafistinde (1927)
153. toldkasserer (1890)
154. tollkontrollör (1944)
155. tolloppsynsmann (1943)
156. torghandler (1951)
157. torvhandler
158. transportarbeider (1980)
159. trykker
160. tömmermann (1962)
161. urmaker (1938)
162. verftsmester
163. verksmester
164. yrkessjaför (1959)

***

PS: For noen minutter siden fant jeg dette innlegget på Tromsø Gravlunds Vels Facebook-side: På en naturstein i rød granitt er det festet et messingskilt med en sparsom tekst. Det er over den unge og svært lovende geologen Brit Hofseth (1917-1941). Hun viste tidlig sterke interesser for geologifaget, og det fins beretninger om hennes eventyrlyst og mot til å reise alene på ekspedisjoner. I sitt korte liv rakk hun å samle inn mye materiale fra geologiske kartlegginger. Hun døde bare 24 år gammel under en studietur til Ytre Senja. Dagen før hun sovnet inn, hadde hun skrevet en hilsen til professor Hans W. Ahlmann: « (…) en hilsen fra havet og deilige forrevne fjell, fra måker, ærfugl, tang og Brit Hofseth.»

… En kvinne til som ble begravet med en jobb.

 

Der fliegende Weihnachtsbaum – Foto des Tages

Eigentlich wollte ich ja ein letztes Mal den Sonnenuntergang in Tromsø vor die Linse bekommen, als plötzlich ein Ufo … ach nein, es war doch nur ein fliegender Tannenbaum. 😉 Ich bin sehr stolz auf die Komposition aus Mensch, Vogel, Hubschrauber und Baum.

tromso-tre

Am nächsten Tag stand die Auflösung dann in der Zeitung: In guter alter Tradion wird hier der Weihnachtsbaum für den großen Marktplatz „Stortorget“ eingeflogen. 13 Meter lang und 500 Kilo schwer ist die Edeltanne dieses Jahr – und geschätzte 104 Jahre alt. In Charlottenlund stehen sie dicht an dicht, diese Tannen, doch so schöne Exemplare sind mittlerweile selten. Zu groß bzw. schswer darf der Baum übrigens nicht sein – vor ein paar Jahren kam der Hubschrauber nicht hoch und es musste erst ein Stück gekappt werden, damit der Transport klappte.

Acht Mann nahmen den Baum auf dem Marktplatz in Empfang und justierten ihn. Am 26. November – auch das ist Tradition – wird der Weihnachtsbaum dann gemeinsam mit allen Tromsøaner/innen erstmals „angezündet“. Ich bin dann leider nicht mehr hier (sondern auf Litløy Fyr – also eigentlich kein „leider“ 😉 ), deshalb kann ich hier nur das Beweisfoto vom frisch aufgestellten, aber noch nackten Weihnachtsbaum als Belegfoto bieten:

tromso-tre-3

Und zum Abschluss, weil’s so schön war, noch ein Bild vom Flug direkt in die untergehende Sonne – siehste, doch ein Sonnenuntergangfoto!

tromso-tre-2

 

Literaturstadt Tromsø – mehr als Wale und Nordlichter!

Heute bewirbt sich Tromsø beim Kulturrat in Oslo für den Auftrag „Kreativt Norge“: In Zukunft wird der nationale Etat für die regionale Kunstförderung nämlich außerhalb der Hauptstadt verwaltet werden, so will es die Regierung. Elf Mitarbeiter/innen soll das neue Kontor beschäftigen. Neben Tromsø gehen die Städte Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen und Trondheim ins Rennen.

tromso-biblioteket-noveberIst Tromsø ein Außenseiter, wenn es um das Rennen im Bereich Kultur geht? Nein! Auf dem 69. Breitengrad geht kulturell die Post ab – nicht ohne Grund hat sich Tromsø im norwegischen Kulturindex von Platz 14 im vergangenen auf Platz 8 in diesem Jahr verbessert. Gemessen wird dafür unter anderem die „Künstlerdichte“ (aktuell kommen 5,7 Künstler/innen auf 1.000 Einwohner/innen), die Zahl der Angestellten im kulturellen Bereich, die Zahl der Kinobesuche pro Kopf (3,9) sowie die Zahl der Bücherausleihen pro Kopf (5) pro Jahr. (Auf Platz 1 des Kulturindex liegt übrigens nicht Oslo, sondern Røros! 😉 )

Leider findet die touristische Vermarktung der Stadt 244 Kilometer (Luftlinie) nördlich des Polarkreises hauptsächlich über Naturereignisse wie Polarlicht- und Walsafaris statt. „Where your arctic adventure begins“ – so wirbt Visittromso.no und positioniert auf der Startseite ausschließlich Outdoor-Aktivitäten. Das finde ich mehr als schade, denn damit verschenkt die Stadt meiner Meinung nach echtes Potential. Dabei tragen viele der zahlreichen Festivals das Internationale bereits im Namen, u.a. das Tromsø International Film Festival, das Internationales Literaturfestival Ordkalotten sowie das Internasjonale Kirkefestival.

Tromsø Hovedbiblioteket aviserInnerhalb Norwegens wird Tromsøs urbane Seite durchaus geschätzt: Tromsø hat mit ca. 15.500 Studierenden und 3.300 Angestellten die drittgrößte Universität des Landes. Die jungen Menschen zieht es hierher. Ein Grund: Auch  jenseits der Festivalwochen findet hier ein bunter Kulturalltag statt. Kinos, Theater, Konzerte, Lesungen, Diskussionen – und über allem thront die Bibliothek im Zentrum, die täglich 22 Uhr genutzt werden kann und, wie ich beobachten konnte, Treffpunkt für viele junge Menschen ist. Auch die ältere Menschen gehen hier ein und aus, viele kommen auf einen Sprung vorbei, um in Ruhe Zeitung zu lesen – 36 Tages- und Wochenzeitungen werden gleich  in der Eingangshalle angeboten, attraktive Sitzplätze machen das Verweilen angenehm.

Årets vakreste bøkerIch bin seit zwölf Tagen in der Stadt, und es vergeht kein Tag, an dem ich hier nicht mindestens zwei bis drei verschiedene Kulturveranstaltungen besuchen könnte. Ich war schon bei der Ausstellungseröffnung der schönsten Bücher des Jahres („Årets vakreste bøker“ – siehe Foto) im Nordnorsk Kunstmuseum. Ich war bei alternativen Messen in der Domkirche, bei Kari Bremnes live im The Edge und bei Lunchkonzerten im Kuturhaus. Ich war bei „Regalwanderungen“ in der Biblithek und freu mich auf morgen, wenn ich an der Bibliotheksveranstaltung „Strikk og Lytt“ teilnehme: Zwei Stunden lang liest jemand vor, während wir drum rum sitzen und stricken. Auch das ist Kultur! 😉

Und habe ich schon erwähnt, dass es erstaunlich viele Buchhandlungen in Tromsø gibt? Ich habe bis jetzt 7 gezählt. Darunter ein sehr gut sortiertes Antiquariat! Ich ahne, dass mich das Übergewicht meines Koffers im Flieger unbezahltbar ist und ich mit dem Schiff zurück kommen mus…

Jetzt gehe ich erstmal ins Bett. Wo? Im Hotel „Bed and Books“! Übernachten in einer großen Tauschbibliothek – auch das ist Tromsø! Sowie diese kleine private Tauchbibliothek (siehe Foto unten), die ich in einem Wohnviertel gefunden habe.

Tauschregal in Tromsø

Tromsø hat ein Herz für Bücher.

🙂

Leseglede med skeive bøker

 

Dsveike-boeker-ellen-berg-larsenet var virkelig en morsom bokpresentasjon og høytlesning av skeive barne- og ungdomsbøker i går på Tromsø hovedbiblioteket,  i samarbeid med Tromsø Arctic Pride. Tusen takk, Ellen!

Etter Pride Paraden begynte jeg å lese den skeive boka „Nærmere kommer vi ikke“ av Monika Steinholm. Jeg motsto bare knapt fristelsen til å kjøpe boka på ARK i storgata hvor forfatteren jobber (virkelig sant!). Jeg satt i stedet på biblioteket til det sluttet. Nå venter jeg utålmodig på at den åpner på nytt i dag klokka 12,  men derfor har jeg tid til å blogge. 😉

Monika Steinholm: Nærmere kommer vi ikke

monika-steinholm-bokHovedpersonen Jens er 17 år gammel da han erkjenner at han er forelsket i sin barndomsvenn Niklas som nettopp har forelsket seg i deres beste venninne.

Jeg liker allerede bokas begynnelse når Jens er i ferd med å fortelle foreldrene sine at han er homofil. Denne blandingen av skam og lettelse, særlig godt beskrevet (jeg kjenner følelsen…)! Han må gjennom dette to ganger fordi han først snakker med faren og på kvelden med mora. Og da hjelper faren litt. Så bra!

Dette sitatet liker jeg veldig:

„Pappa strekker hånda ut mot meg, og jeg lar ham hale meg opp på beina. Jeg kan ikke huske sist papa klemte meg. Ingen av oss er klemmere. Nå holder han rundt meg, hardt. Jeg forsvinner nesten i armene hans. Er fire år og har fått skrubbsår på kneet. Jeg har ikke noe sår pappa kan blåse på, men har stryker det svette håret mitt vekk fra panna. Selv om han ikke blåser på noe, er det som han setter på et plaster så det slutter å svi.
– Men Jens, da, sier pappa. – Kjærlighetssorg er noe alle får.
Jeg er så letta. Pappa sier ikke at det er helt ok å like gutter. Pappa skjønner at det ikke er derfor jeg griner. Det gjør bare så jævlig vondt at det er Niklas.“

Jens bestemmer seg å kjøre til Finnsnes der hans skeive onkler Torstein og Phil bor. Begge to er i ferd med å organisere Senjas første Pride Parade og da må Jens med. Ikke så lett når en bare har vært „ut“ i noen dager! 😉 En dag blir Jens kjent med Edor som ikke vet ennå at han er homofil … (.. og nå er det nesten klokka 12 og jeg ser fram til å lese om deres kjærlighet).

«Nærmere kommer vi ikke» er en frittstående oppfølger til «Fuck verden», Monika Steinholms debutroman om ble nominert til NBUs debutantpris Trollkrittet. Som nevnt bor Monika Steinholm (*1983) i Tromsø og har tatt et toårig forfatterstudium ved universitet her (og dette er mitt drømmemål…).

Anbefalte skeive barne- og ungomsbøker

Trenger du noe for å snakke med små barn om å være „anderledes“? Ta disse to bøkene som Ellen leste høyt og viste bildene på samme tiden. Vi koste oss veldig pa biblioteket i går!

Justyna Nyka: Drømmeprinsen (2010)

droemmeprinsen-titelBildeboka begynner kjent, men kommer med en overaskelse på slutten – og da sier kongen:

”Vi leter etter noen og finner en annen – og det er like bra!”

 

Nathalie Hense og Ilya Green: Lei av Rosa (2010)

nathalie-hense-lei-av-rosaDen lille jenta liker mer enn bare «jenteting» men hun hater at alle kaller henne en „guttejente“. Hun vil bare være jente, en normal jente som elsker dinosaurer og heisekraner mer enn rosa eller dukker.

Forlaget skriver: „Dette er ikke bare en vakker og forfriskende bildebok, men også en appell til barn og voksne om å ikke la seg begrense av kjønnsrolleklisjéer“

*

Trenger du noe for å hjelpe din gutt eller jente med å komme ut? Ta Steinholms „Nærmere kommer vi ikke“ (som anmeldt ovenfor) eller denne boka som Ellen anbefalte på det sterkeste og leste høyt – en annen alvorlig bok samtidig med godt humør! 😉

Susin Nielsen: Vi er molekyler (2015)

susin-nielsen-vi-er-molekylerForlaget skriver: „Tretten år gamle Stuart er genial, men sosial analfabet. Fjorten år gamle Ashley er superpopulær, men ikke så skolesmart. Når Stewart og faren hans flytter sammen med Ashley og moren hennes, er de plutselig i samme familie“

Men poenget er noe annet: Ashley har en hjemmeliget. Og hun er særlig redd for at denne kommer ut fordi hun er sikker på at hun aldri mer ville være så popuær som før: Faren hennes er „plutselig“ homofil – den sanne grunnen hvorfor foreldrene hennes skiltes… Jeg skal lese denne boka etter „Nærmere kommer vi ikke“!

Noe mer av Ellens lesetips om skeive bøker