alt på norsk Reiseberichte

Når det som blir igjen, er yrket ditt | Tromsø Gravlund

For noen dager siden ruslet jeg rundt på Tromsø Gravlund, og da ble jeg mer og mer begeistret over de mangfoldige yrkestitlene som var gravert på gravsteinene. Når forsvant egentlig tradisjonen med å forevige yrket til de avdøde på gravsteinen? Nå til dags finnes det neppe en nyere grav med slik informasjon. Den siste jeg fant i morges, var graven til en smedmester som døde i 2014. En fin stein har han, sa jeg til meg selv, han måtte ha vært stolt av sitt yrke.

Tromsø Gravlund ble etablert i 1853. Den gang, og i tiårene som fulgte, var det vanlig at gravsteinen ble prydet med avdødes yrkestittel. Senest da ble det synlig at ordspråket ikke stemmer: Selv i døden er vi ikke alle like! Dessuten er vi ikke like i all evighet. Statusen til det enkelte yrket har forandret seg med tiden. Før hadde en håndverker høyere status enn i dag. Det blir tydelig gjennom alle de rørleggerne, kurvmakerne, snekkerne, tømmermennene, skomakerne og blikkenslagermesterne som hviler her.

Det blir mer enn synlig at Tromsø alltid har vært en fisker- og sjøfartsby. Det finnes fiskere og fiskehandlere, fiskeksportører og fiskeoppkjøpere. Dessuten finnes det også sjømenn og kapteiner og flere ishavskippere og polarfarere. De ligger side om side med båtbyggere, skipstømmermenn og seilmakermestere. Andre yrker knyttet til sjøen var kystlos, fergefører, slepebåteier og dampskipsekspeditører.

Alt i alt fant jeg 164 forskjellige yrkestitler. Den fullstendige listen finner du nederst på slutten av teksten. De representerer et samfunn preget av sjøfart, handel og handverk – og du finner i tillegg alt som trengs i en storby: politikonstabler, rettsbetjente og fengselbetjente, tannleger, dyrleger, overleger og apotekere, poståpnere og pølsemakere, barbere og brannmestere, fotografer og journalister …

Blant alle de døde fant jeg kun noen få kvinner med en annen yrkestittel enn „hustru“: seks lærerinner, en diakonisse, en telegrafinde som ble bare 33 år gammel og døde 1927, og en fysioterapeut som døde i 1965, 88 år gammel. Kun tre av disse lærerinnene var gift.

Flere gravsteiner berørte meg, men særlig tre av dem kan jeg ikke glemme. Den første tilhørte Oddvar og Rønnaug Wenger, begge født i 1909. Han var flyver og ble skutt ned over Nordsjøen i april 1943. Kona hans overlevde ham med 59 år. Hun ble 94 år og døde i 2004. De andre to uforglemmelige gravsteinene tilhørte Elen Bøyum og Ingrid Marie Bjørn, begge to jobbet som lærerinne. Selv om de døde med en avstand av 51 år, er steinene deres ikke bare laget på samme måte, men også orbundet. Var de to kvinnene kjæreste? Denne oppdagelsen kunne vel være begynnelsen på en historisk roman …

Alle yrkestitler jeg fant på Tromsø Gravlund

(Yrkestitlene står skrevet slik det var vanlig å gjøre det på den tiden. Årstallet betyr året denne personen døde.)

1. agent
2. apoteker (1931)
3. arbeider (1922)
4. arkitekt
5. bakermester (1949)
6. bankbokholder (1899)
7. bankkasserer (1960)
8. barber (1933)
9. bestyrer
10. biskop (2009)
11. blikkenslager (1919)
12. blikkenslagermester (1976)
13. bogbinder (1900)
14. bokholder (1943)
15. brannformann (1966)
16. brannkonstabel
17. brannmester (1971)
18. brugseier (1907)
19. buntmaker
20. butikksjef
21. bödkermester (1905)
22. bössemaker (1955)
23. båtbygger (1941)
24. consul (1897)
25. dampskibsexpeditör (1921)
26. diakonisse (1966)
27. direktør (1973)
28. disponent (1968)
29. distriktslæge (1866)
30. driftsassistent (1959)
31. driftsbestyrer (1969)
32. drosjeeier (1961)
33. dykker (1959)
34. dyrlege (1978)
35. fabrikkarbeider
36. faktor
37. fanejunker
38. fangstmann (1970)
39. fattigforstander (1934)
40. fengselsbetjent (1940)
41. fergeförer (1974)
42. fiskehandler (1965)
43. fiskekjøper
44. fiskeksportør (1971)
45. fiskeoppkjøper (1959)
46. fisker
47. flötmann (1949)
48. fotograf (1974)
49. fotografmester
50. frisörmester (1971)
51. fyrbøter (1946)
52. fysioterapeut
53. garvermester (1948)
54. glassmester (1929)
55. glyger
56. grastensmurer (1975)
57. graver (1964)
58. grosserer (1937)
59. gullsmed (1960)
60. gårdbruker (1968)
61. handelsgartner
62. hoteleier (1932)
63. höyesterettsadvokat (1954)
64. ishavsfarer (1932)
65. ishavsskipper (1974)
66. journalist (1943)
67. justermester
68. justitsvaktmester (1941)
69. kaffebrenner (1966)
70. kaiformann (1936)
71. kaptein (1966)
72. kasserer (1952)
73. kemner (1975)
74. kirketjener
75. kjökkensjef (1950)
76. kjöpmann (1944)
77. klasselærer (1902)
78. kompasmaker (1930)
79. konditormester (1912)
80. konsul
81. kranförer
82. kullformann
83. kullmaler (1909)
84. kurvmaker (1945)
85. kvartermester
86. kystlos (1939)
87. lagerchef (1927)
88. lagtingpresident (1952)
89. læge (1926)
90. lektor (1956)
91. lensmann
92. lærer (1942) og lærerinne (1978)
93. maler (1973)
94. marinesoldat
95. maskinsjef (1975)
96. modist
97. montör (1961)
98. murer
99. murmester (1941)
100. musikksjef (1969)
101. möbeltapetserer (1970)
102. navigasjonslærer (1934)
103. notmann (1950)
104. oppsynsmann (1950)
105. overlege (1980)
106. overretssagförer (1923)
107. parksjef (1979)
108. polarfarer (1956)
109. politikonstabel (1938)
110. postmester (19??)
111. postpakkmester (1968)
112. poståpner (1944)
113. pölsemaker (1961)
114. radiofullmektig
115. radiotelegrafist
116. radiovaktsjef (1963)
117. rektor
118. renserieier (1986)
119. rettsbetjent (1944)
120. revisjonschef (1942)
121. revisor (1958)
122. rörlegger (1942)
123. råtsmann (1966)
124. salgsjef
125. samvirkekonsulent (1961)
126. seilmakermester (1997)
127. sekretær (1957)
128. servitör
129. sivilingeniør (1984)
130. sjaför (1966)
131. sjömann (1927)
132. skattefaged (1963)
133. skibstømmermann (1969)
134. skipper (1928)
135. skipsfører
136. skomaker (1901)
137. skomakermester (1934)
138. slakter
139. slaktermester (1923)
140. slepebåteier (1960)
141. smedmester (2014)
142. småbrukslærer (1935)
143. snedkermester (1886)
144. snekker (1960)
145. stadskonduktör (1958)
146. statslos (1992)
147. stuert
148. student (1915)
149. styrmann (1964)
150. tannlege (1976)
151. tekniker (1912)
152. telegrafist (1971) og telegrafistinde (1927)
153. toldkasserer (1890)
154. tollkontrollör (1944)
155. tolloppsynsmann (1943)
156. torghandler (1951)
157. torvhandler
158. transportarbeider (1980)
159. trykker
160. tömmermann (1962)
161. urmaker (1938)
162. verftsmester
163. verksmester
164. yrkessjaför (1959)

***

PS: For noen minutter siden fant jeg dette innlegget på Tromsø Gravlunds Vels Facebook-side: På en naturstein i rød granitt er det festet et messingskilt med en sparsom tekst. Det er over den unge og svært lovende geologen Brit Hofseth (1917-1941). Hun viste tidlig sterke interesser for geologifaget, og det fins beretninger om hennes eventyrlyst og mot til å reise alene på ekspedisjoner. I sitt korte liv rakk hun å samle inn mye materiale fra geologiske kartlegginger. Hun døde bare 24 år gammel under en studietur til Ytre Senja. Dagen før hun sovnet inn, hadde hun skrevet en hilsen til professor Hans W. Ahlmann: « (…) en hilsen fra havet og deilige forrevne fjell, fra måker, ærfugl, tang og Brit Hofseth.»

… En kvinne til som ble begravet med en jobb.

 

Autor

Hei hei, ich bin Dörte aus Hamburg. Seit ich als Jugendliche "Flucht in den Norden" von Klaus Mann gelesen habe, zieht es mich til Norge - jetzt endlich, mit Mitte 40, verbringe immer mehr Zeit im Jahr dort, am liebsten nördlich vom Polarkreis. Als Minimalistin reise ich gern mit leichtem Gepäck, am liebsten nach dem Prinzip des Slow Travel - und in 2016 möchte ich endlich das Wwoofing ausprobieren. Und Du? Ich freue mich auf einen Kommentar von Dir! Ha det bra!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.


*